Maltbyg, lav sortering

Er sorteringen for lav på dit maltbyg?

Maltbyg bruges primært til fremstillingen af øl. Derfor er det en populær afgrøde. Kravene for god maltbyg er:

 • At spirehvilen er passende kort, det betyder at kernerne er spiremodne 1-2 måneder efter høst
 • At den spirer med mindst 95% spireevne efter fem dage
 • At mindst 90% af kernerne ikke kan passere et 2,5mm sold
 • At der kun er 5% fremmed sort i såsæden
 • At proteinindholdet er omkring 10,5%
 • At vandindholdet er 15%
 • At såsæden ikke er angrebet af mikroorganismer
 • At såsæden har en ensartet farve, ren lugt og ikke beskadiget

Gl. Buurholt kan hjælpe dig med de fleste af parametrene når vi forædler din såsæd. Det sikrer dig at du får det største udbytte af din maltbyg. Vores mobile fabrikker kommer ud til der hvor dit korn er, om det er på marken eller gården betyder ikke noget for os. Det sparer dig en masse transport og giver samtidig din maltbyg de bedste vilkår for at give et godt udbytte.

Gode råd til dyrkning

 1. Såningen er utrolig vigtig, kernerne skal placeres 3-4 centimeter dybt på en jævn og fugtig bund.
 2. Så din maltbyg så snart jorden er tjenlig, en lang vækstsæson giver de bedste betingelser for et stort udbytte
 3. Placer din gødning sammen med såningen, du kan gøre det med et separat gødningsskær eller ved en blanding/coating af såsæden
 4. Bekæmp ukrudt og svampesygdomme tidligt, det sikrer at det ikke spreder sig og samtidig er det en lille indsats der skal til i starten fremfor når det har haft god tid.

Gl. Buurholt – Det er os med de mobile fabrikker til forædling og sortering af korn

Kontakt os i dag på tlf.: 96 45 91 99 eller mail visti@buutholt.dk og hør hvad vi kan tilbyde dig.

Copyright © 2019
Gl. Buurholt ApS

KONTAKT OS

[wpforms id="23" title="false" description="false"]

INFORMATION

Buurholtvej 11
Ø. Brønderslev
9700 Brønderslev
Tlf.: 96 45 91 99Mail: bjarke@buurholt.dk