Bælgsæd

Bælgsæd
Prissætning bælgsæd
Forædlingsafgift

Tjen penge = Egenproduktion af protein

Producerer du selv proteinet til dine smågrise/slagtesvin eller dit kvæg, så er der mange penge at tjene på at lave egen udsæd. Etablering af Hestebønner koster mellem kr. 1.100 - 1.300 per ha. alene i indkøbt udsæd.

Gl. Buurholt kan rense al slags proteinafgrøder enten før salg eller til egen udsæd. Det er også muligt at skille to afgrøder af, for eksempel lupin dyrket sammen med havre. Bilens kapacitet er 5-10 tons i timen afhængig af varens beskaffenhed og logistikken på stedet. Prisen for selve oprensningen ligger typisk mellem godt kr. 30,- og kr. 60,- pr. hkg løst ud....Prisen kan dog godt komme over kr. 80,- / hkg, hvis tingene ikke er organiseret korrekt.


Arealet med hestebønner vinder frem, på grund af flere agrumenter. Hestebønnen er attraktiv på grund af bla. sin vekselvirkning i sædskiftet. Sit høje udbytte potentiale på dyrkningssikker jord eller på arealer der kan vandes. De positive effekter som nogle oplever hos deres smågrise ved fodring med bønnen, bedre mavesundhed samt højre tilvækst. Hestebønnen er ikke nem at omsætte, så derfor er den bedste økonomi at bruge den i egen bedrift.

Hvad skal du være obs på? Hestebønnen skal passes med samme bevågenhed som en vårbyg mark...........bekæmpelse af udkrudt, lus samt svampe bekæmpelse.
Derudover skal der ved dyrkning af bønner eller ærter holdes mindst 5 dyrkningsfrie år for at mindske den udsædsbårne Hestebønnepladplet (der findes ingen tilladte bejdsemidler til rådighed) En ny rodbrandsvamp (P.pisi) som findes i Sverige og som helt sikkert vil vise sig herhjemme, hvis hestebønnen dukker op med for jævne mellem rum i sædskiftet. Se evt. dyrkningsvejledningen fra SEGESI Sverige anbefales derfor 5 frie og helst flere frie år mellem dyrkning af ærter/ærter, hestebønner/hestebønner og mellem ærter/hestebønner.Det angives, at ærterodråd foruden ærter også kan angribe lucerne og fodervikke. Det angives, at P. pisi foruden ærter og hestebønner også kan angribe fodervikke, linser og kikærter. I forsøg blev lupin og kløver ikke angrebet.
Billede 1. Udbytteniveau i 3 hestebønnemarker med varierende angreb af P. pisi. Planterne til venstre var uangrebne, og udbyttet i marken var 59 hkg/ha. 50 procent af rodnettet var angrebet på planterne i midten, og udbyttet i marken var 34 hkg/ha. På planterne til højre var hele roden angrebet, og udbyttet var 1,3 hkg/ha. Kilde: planteNyt 2203 Foto: Marianne Wikström, Agroplantarum, Sverige.

Prissætning bælgsæd

Prisen for selve oprensningen ligger typisk mellem godt kr. 30,- og kr. 60,- pr. hkg løst ud....Prisen kan dog godt komme over kr. 80,- / hkg, hvis tingene ikke er organiseret korrekt.

Stor sække kan købes direkte fra bilen i 2 størrelser
Pris pr. stk.
75,- 500 kg.
90,- 1000 kg

Pt. er der intet bejdsemiddel godkendt til bælgplanter.

Forædlingsafgift

Der er forædlingsafgift på alt korn og frø der bliver sået i Danmark.
I Danmark er der lavet en aftale mellem Sortsejerne og Dansk landbrug. På hjemmelavet såsæd skal man kun betale halv pris af, hvad der skal betales hos foderstoffen på nyt såsæd...

Afregningen er et mellemværende mellem den der såer korn/frø ud i marken og sortsejerne...
Uanset om kornet/frøet er oprenset eller direkte fra stakken skal der betales...

Vil du vide mere om forædlingsafgiften i Danmark kan du klikke på
http://www.sortsejere.dk/
TILBAGE
Copyright © 2019
Gl. Buurholt ApS
Buurholtvej 11
Ø. Brønderslev
9700 Brønderslev
Tlf.: 96 45 91 99Mail: visti@buurholt.dk