Gødning/såsæd mix

Gødning/såsæd mix
Prissætning Samblanding

Prissætning på såsæd

Landsforsøgene dokumentere merudbytte ved samblanding/såning af vårbyg og gødning, klik på link nedenfor.
Tabel 13 landsforsøg gødning 2015
Placeret gødning ved vi giver en dyrkningssikkerhed og et højere udbytte i vårsæd. Gl. Buurholt kan blande dit såsæd op med gødning, så du kan placere gødningen og udsæden i en og samme overkørsel.
Såsæd og gødning i storsække står på rad og række, færdigvaren kommer bagud og fyldes i sække igen, og derefter køres på lager.


Vi har lavet et laboratorie førsøg med vårbyg og NPK 21-3-10 i blandingsforholdet 1:1.
10 kg 21-3-10 og 10 kg vårbyg blandet op i en 20 kg plastspand med et stykke stof som låg, placeret i et uisoleret maskinhus.

Forsøget er lavet med Quench vårbyg med en spireprocent på 97. Blanding med NPK viste efter 28 dage en spireprocent på 96, og efter 67 dage var den på 98%.

5 måneder efter etableringen af forsøget, fandt vi spanden frem igen, nu var det øverste lag fugtigt og klistret, men den nederste halvdel var stadig tør. For sjov skyld lavede vi en vital spireprøve på både det fugtige og det tørre korn. Det fugtige korn viste en spireevne på 3 %, mens det tørrekorn stadig havde en spireevne på 97% Vi kan konkludere, at spireprocenten er uændret, så længe varen ikke kommer i kontakt med fugt, så gødningen opløses.

En af vore kunder har praktiseret dette i flere år, med gode resultater, men det anbefales kun at bruge gødning med en fysisk god kvalitet.

Når der gives gødning med samme placering som udsæden (samme såskær), må der ikke fuldgødes på grund af svidnings risiko. Placer typisk 30-50 kg N/ha. og fuldgød senere med NPK, eller med gylle, eller der hvor gyllen allerede er nedfældet.

Driver du et areal, der ikke kan retfærdiggøre investering i nyt såudstyr, så kan den gamle Nordsten stadig bruges til placering af gødning og såsæd i en og samme omgang. Tidsmæssigt skal du beregne lidt længere tid, da der kræves oftere påfyldning. Til gengæld kan der måske spares en overkørsel med gødningssprederen.

Samblanding/såning af korn og gødning.

Gl. Buurholt anbefaler til vårbyg og havre.

10-50 kg N/ha. afhængig af gødningsstragtegi (husdyrgødning)

Brug gerne forsurende gødninger (Svovlsur ammoniak) eller en DAP gødning

Fordel ved svovlsurs N forbindelse (ammonium) er at den er direkte plantetilgængelig kontra andre Nitrat gødninger. Ammonium udvaskes ikke udmiddelbart så nemt som nitrat gør. Svovlsur ammoniak sænker samtidig ph i marken, så mangan nemmere optages.

Brug kun en ensartet kvalitetsgødning (undgå smuld og afblanding i såmaskine)

Brug ALDRIG Urea eller gødning med højt indhold af kaliumchlorid (risko for spirehæmning og saltskader)

Forslag til gødningsvalg.
100 - 150 kg/ha 21-24 NS (svovlsur ammoniak) 21% ammonium, 24 svovl.
80 - 150 kg/ha 26-13 NS (Goldstar) 7% nitrat og 19% ammonium, 13 svovl.
100-150 kg/ha 21-3-10 NPK
DAP gødning...spørg din konsulent!
10-7-18 NPK...spørg din konsulent!

Vårbygs svovl behov er 10-20 kg/ha, mindst hvor der tilføres store mængder husdyrgødning.

Fosfor plantens vækstfremmer:
Fosfor findes i jorden 1200-2500 kg/ha. Fosforen findes i flere forskellige former, men kun ca 1% er plantetilgængeligt . ca 12-25 kg./ha. Mangel på fosfor gør at planten ikke kan lave nye celler, hvilket giver ingen eller ringere rodvækst og mindre rodvækst vil selvfølgelig give dårligere optagelse af alle nærringstoffer. Da planten forholdsvis tidligt i sæsonen udbygger rodnettet, må planten ikke mangle fosfor fra starten. Teorien er at alt fosfor kan bindes til jorden i en kort periode i forbindelse med jordbearbejdningen. Ved pløjning iltes og deles jord partiklerne og fosfor kan bindes til eks jernforbindelser i en periode. Ved at placere fosfor tæt ved frøet og i større mængde, kan jorden ikke beslaglægge det hele, og der vil altid være noget tilgængeligt.
Gødning i sække, og såsæden løst i vogn.

Prissætning Samblanding

Prisen for mix af såsæd og gødning er sammensat af:
Startgebyr: 500,-
Timepris 400,-
Pris på hkg.færdigvare
100-300 hkg. 12,-
300-500 hkg. 10,-
500- < hkg. 8,-


Som tommelfingerregel siger vi at, det vil koste mellem 30 og 60 kr./ha at blande gødning og såsæd.

Eks.

10 ton vårbyg
7 ton gødning

Startgebyr. 500,-
2 timer 800,-
170 hkg a 12,- 2040,-
Ialt 3340,-

Pris/ha. 50,-
Udsædsmængde 150 kg vårbyg pr.ha

Hvad kan du gøre for at påvirke prisen i den rigtige retning?
Have råvarene klar efter aftale med Chaufføren
Have løftegrej til at håndtere storsække
Stille med 2 mand (nødvendigt)
TILBAGE
Copyright © 2019
Gl. Buurholt ApS
Buurholtvej 11
Ø. Brønderslev
9700 Brønderslev
Tlf.: 96 45 91 99Mail: visti@buurholt.dk