Maltbyg

Maltbyg
Prisætning maltbyg

Opgiv ikke din maltbyg kontrakt uden at have kontaktet
Gl. Buurholt

Er sorteringen for lav på maltbyggen, så lad Gl. Buurholt løfte den, så kontrakten kan opfyldes. Erfaringsmæssigt vil sorteringen ligge på 92-93% når byggen har været igennem "Sigma"renseren.

Er proteinen for høj vil frarensning af de små kerner erfaringsmæssig sænke protein med ca. 0,4 %.

Det frasorterede korn 5-8% beholdes på bedriften og kan enten sælges, eller fodres op.

Prisætning maltbyg

Prisen vil typisk ligge mellem 6 - 12 kr./hkg. afhængig af mængde samt logistik.

Hvad påvirker prisen:
Mængden har selvfølgelig indflydelse, om det er 300 eller 3.000 hkg.
Der hvor der er flest penge at spare er at sørge for at renseren altid er max belastet. At Renseren kører kontinuerligt, med så få stop som muligt.

HUSK: Kunden skal stille traktor til rådighed, der skal drive vores suge/tryk blæser.
TILBAGE
Copyright © 2019
Gl. Buurholt ApS
Buurholtvej 11
Ø. Brønderslev
9700 Brønderslev
Tlf.: 96 45 91 99Mail: visti@buurholt.dk