Såsæd

Prissætning på såsæd
Den bedste såsæd
Bejdsning af udsæd
Næringsstoffer
Opstilling
Forædlingsafgift

Prissætning på såsæd

Alting har en pris, det har oprensning af korn/raps også. Var det prisen vi ville konkurrere på, havde vi ikke bygget så dyre maskiner (komplette fabrikker), så havde vi taget en gammel mejetærsker eller en aspiratør til opgaven, men da kvalitet er altafgørende for os er maskinerne top professionelle....
Vores pris til korn er opdelt i fem punkter:
Opstartsgebyr
Timeløn fra vi kommer til der er pakket sammen
Pr. tønde færdigvare ( hkg ), alt efter mængde ( jo større mængde jo billigere
Forbrug (Sække,kemi, mangan osv.)

Prisen for selve oprensningen ligger typisk mellem godt kr. 30,- og kr. 60,- pr. hkg løst ud....
Prisen kan dog godt komme over kr. 80,- / hkg, hvis tingene ikke er organiseret korrekt.

Godt for pengepung - godt for miljø og landbrugets image.

Husk: Med os på timeløn gælder det om at få os afsted igen.

Vores pris til raps er opdelt i to :
Pr. kg alt efter mængde
Transport - Fra vi kommer og henter råvaren og leverer den færdige såsæd

Den bedste såsæd

Den bedste såsæd i Danmark er uden tvivl den landmanden selv laver til egen bedrift... Her ved man præsist hvad man får - kornet er passet optimalt. Hvorfor skulle fremavlskorn være bedre?
Hvis man vil bruge penge på:
Såbed
Såning
Sprøjtninger
Gødning
Gylle
Høst
Markinspektion
Konsulentbesøg

og vi kan blive ved, så skal man ikke gå på kompromis med sin såsædskvalitet.


Det er bevist så mange gange, at større kerner til såsæd, giver et større udbytte.

Så derfor kører vi med størst mulig sold til alle afgrøder. Alt vi renser fra bliver jo på gården, og kan sælges eller fodres op...

Så let skal det gøres :
Vælg sort
Find det sted i marken, hvor avlen står godt
Fjern andre kulturplanter
Høstes først, så den er sikret
Opbevares for sig selv
Brug Danmarks mest professionelle mobile såsædsrenseri
Vi har kun de bedste bejdsemidler ( hvis det er nødvendig at bejdse )
Vi kan tilsætte op til 2 midler på een gang - f.eks. mangan og bejdsemiddel
Såsæden leveres i storsække eller løst i vogn
Ved sorts skifte - så et nyt areal ud til næste års såsæd

Skal vi bejdse eller lade være?

Helt op til den enkelte kunde at tage den beslutning.

Gl. Buurholt anbefaler dog at, hvis man undlader bejdsning er det ud fra en bejdse-behovsanalyse, evt. fra:
OK Laboratoriet
Ærøvej 1
8800 Viborg
Vejledning til analyse

Effektive og godkendte bejdsemidler kan tilbydes.

Næringsstoffer

Ud af de omkring 16 næringsstoffer en plante skal bruge, er det helt oplagt at påføre mangan. Mangel på mangan koster altid udbytte, og dermed penge.
Den mangan vi bruger er udviklet over mange år og er en coatning.. Dvs en speciel og mere effektiv formulering der hæfter sig på kernen..

Men pas på - mangan er ikke bare mangan - Mængde der påføres, og antal gram pr. liter er vigtig.

Den mangan vi bruger har kvælstof, fosfor samt svovl i formuleringen - d.v.s. kernen/frøet får et lille pift kvælstof og fosfor til rødderne når de kommer ud... En hurtig og god rodudvikling fremmer optagelsen af mangan.
Svovlen gør vi sænker PH og det frigør den mangan der er bundet til jorden..

Det er billigere at sprøjte manganen ud, hvis man alligevel skal ud og sprøjte mod ukrudt. Dog kan der her være et problem med den lille bladmasse.

Opstilling

Kornets vej igennem fabrikkerne :

1 - Råvaren suges ind

2 - Kornet starter i soldrenseren - med en kraftig suger på

3 - Triør 1 - de små og knækkede kerne sorteres fra

4 - Triør 2 - de "for store" kerner sorteres fra

5 - Kornet vejes

6 - Kornet løber gennem et industriel bejdseanlæg enten "Niklas eller Rosengreen"

7 - Næringstoffer og/eller bejdsemiddel påføres

8 - Den færdige såsæd løftes op i en snegl 4 meter over jorden

9 - Her kan man få såsæden løst i vogn eller i storsække (500 kg eller 1000 kgs)


Opstilling i hovedtræk (i kørselsretning)

Råvaren suges ind fra højre side ca. 3 meter fra fronten

Færdigvaren kommer lige bagud af lastbilen i 4 meter`s højde

Kernerne vi sorterer fra blæses ud af venstre side, cyklon til at sætte på vognside

Forædlingsafgift

Der er forædlingsafgift på alt korn og frø der bliver sået i Danmark.
I Danmark er der lavet en aftale mellem Sortsejerne og Dansk landbrug. På hjemmelavet såsæd skal man kun betale halv pris af, hvad der skal betales hos foderstoffen på nyt såsæd...

Afregningen er et mellemværende mellem den der vil så korn/frø ud i marken og sortsejerne...
Uanset om kornet/frøet er oprenset eller direkte fra stakken skal der betales...

Vil du vide mere om forædlingsafgiften i Danmark kan du klikke på
http://www.sortsejere.dk/
TILBAGE
Copyright © 2019
Gl. Buurholt ApS
Buurholtvej 11
Ø. Brønderslev
9700 Brønderslev
Tlf.: 96 45 91 99Mail: visti@buurholt.dk