Silorens

Silorens
Prisætning for silorens

Oprensning af dine afgrøder før salg eller inden opfodring det kan sikre en bedre økonomi

Vi har en løs suger med ud der skal på din traktor, så kornet blæses hen til lastbilen/renseren
Du kan se et billede af setuppet til højre

Her er et eksempel på noget hvede vi har renset med vores centrifugalrenser der børster og gnubber kornet inden kornet kommer igennem en kraftig luftstrømscyklon..

Omrøresneglene i amerikanersiloer afblander skidtet fra kornet, så få renset det sidste korn i siloen inden opfodring til dine dyr

En omrørersnegl i siloen blander kornet, men afblander skidtet! Det kan grisene i fleste tilfælde overleve, men kan de præstere ordentlig på sådan et foder?

Prisætning Silo Rens

Start gebyr: 500,-

Timepriser:
400,- (ved opstilling, udlægning af rør m.m.)
1.400,- (når anlægget er i drift)
400,- (ved driftstop som skyldes landmandens anlæg)
0,- ( ved driftsop som skyldes Gl. buurholt anlæg)

Prisen vil typisk ligge mellem 8 - 12 kr./hkg. afhængig af mængde samt logistik.

Hvad påvirker prisen:
Mængden har selvfølgelig indflydelse, om det er 300 eller 3.000 hkg.
Der hvor der er flest penge at spare er at sørge for at renseren altid er max belastet. At Renseren kører kontinuerligt, med så få stop som muligt.

TILBAGE
Copyright © 2019
Gl. Buurholt ApS
Buurholtvej 11
Ø. Brønderslev
9700 Brønderslev
Tlf.: 96 45 91 99Mail: visti@buurholt.dk