• Dansk
  • Svensk
Kontakt på: 96 45 91 99

Raps

Dyrkningsvejledning for raps

Er du træt af den dyre rapsudsæd så er der et alternativ! Liniesorter. Ifølge landsforsøgene findes der liniesorter med samme udbytter som hos hybridraps Hvis du dyrker en liniesort kan det samtidig renses op og bruges som udsæd det efterfølgende år. Vækstregulering kan som regel spares, da liniesorter oftes ikke strækker hals.Køb Rapsudsæd hos Gl. Buurholt - Vi tilbyder de bedste og højstydende sorter

 

Gl. Buurholt sælger bla. Topsorterne Butterfly og Quartz, begge liniesorter

Butterfly
En helt ny sort, som bemærker sig ved at være den højst ydende sort i landsforsøgene 2016. 

Quartz
En stabil sort med det højeste gennemsnit de seneste 4 års landsforsøg
Mere info om rapssorten Quartz læs her.

DK Exalte
En højtydende hybrid, med kraftig efterårsetablering.

DK Explicit
En hybrid med mange års erfaring i højt og stabilt udbytte.

 
Vinterraps, Landsforsøg 2016
Sort Udbytte (fht)* Olie % i frøet Afgrødehøjde ved høst Lejesædskarakter
Butterfly 113 51 142 0,4
Quartz 106 50,5 140 0,4
DK Exalte 107 50,9 160 0,7
DK Explicit 105 51,6 166 0,6

*Gns. af år med resultater
Alle ovennævnte sorter leveres med Cruiser bejdsnin,g så længe lager haves.
 

Valg af rapssort Hybrid elller liniesorter klik her og læs nærmere.

 

Andre Hybrider


PT 234 er en normal hybrid der modner tidligt, medium høj med meget lav risiko for lejesæd. Har en absolut høj resistens mod Phoma (multi-gene).
 

PT 242 Det sikre valg når det gælder Kålbrokresistens i kombination med en meget god Phoma resistens. En kålbrokresistens sort som kan opretholde et normalt udbytte.Så er arealet med et presset rapssædskifte, eller er der forekomst af kålbrok, vil PT 242 være et godt valg uden at reducere udbyttet, samtidig hindres en opformering af kålbrok. Vælg derfor PT 242 når der skal skrues tilbage til et sundt rapssædskifte, uden at udlukke rapsdyrkning i mange år og uden at gå på kompromis med udbyttet.


PX 113 er en Semidværg hybrid som er extrem vinterfaste og ikke kræver vækst regulering om efteråret. På grund af denne lavere hybrid er der minimal køreskader ved dyrkning for direkte høst. Den modner mere ens en normale hybrider, hvilket giver øget kapasistet på mejetærskeren samt større chance for at høste al rapsen tørt og med minimalt spild over mejetærsker sold. Semidværg en hybrid som giver et højt udbytte i praksis.

 

Morten Nielsen mobil. 5167 4238 eller på morten@buurholt.dk
 

Lav din egen Rapsudsæd.

Raps til såsæd startede vi forholdsvis sent med at lave.
Vi startede i 2003, og dengang var fabrikken mobil, men med de relative små mængder der skal såes pr. ha. er mængderne ligeledes små. Derfor samler vi alt rapsfrø her på gården.

Varighed: 3,21 min. 

Med rapssåsæd lavet af os kan udgifterne virkelig skæres ned.
 

Sådan gøres det :

Saml 100 % flere rapsfrøråvare end du skal bruge som færdig såsæd, dvs. hvis du skal bruge 100 kg færdig såsæd, skal vi have 200 kg. Fyld gerne råvaren i en stor sæk og sæt den på en EUR PALLE, ellers kan vi ikke læsse den.
 
Ring til os, og oplys, hvilken sort og hvor stor mængde du skal bruge, så kommer vi og henter råvaren direkte hos dig. Efterfølgende leverer vi den færdige såsæd tilbage til gården.
 
Vi skal selvfølgelig have de bedste frø fra gården, og helt uden burresnerre frø.
 
 Færdigvaren leveres normalt i 30 kg`s papirsække, eller i store sække