Kontakt på: 96 45 91 99

Opgiv ikke din maltbyg kontrakt uden at have kontaktet
Gl. Buurholt


Er sorteringen for lav på maltbyggen, så lad Gl. Buurholt løfte den, så kontrakten kan opfyldes. Erfaringsmæssigt vil sorteringen ligge på 92-93% når byggen har været igennem "Sigma"renseren.

Er proteinen for høj vil frarensning af de små kerner erfaringsmæssig sænke protein med ca. 0,4 %.

Det frasorterede korn 5-8% beholdes på bedriften og kan enten sælges, eller fodres op.