Kontakt på: 96 45 91 99

Oprensning af dine afgrøder før salg eller inden opfodring det kan sikre en bedre økonomi

 

Gl. Buurholt kan løse flere forskellige rense opgaver


Klik for reklamen "SILO RENSEREN" 

Analyse urenset hvede

Analyse renset hvede med Gl. Buurholts Silo Renser

Få lavet analyse af dit korn:  http://global.alltech.com/denmark/alltech-37-mykotoksin-analyse


Svampesporer i korn. Beskyt dyrerne mod dårligt foder. Vi kan rense og polere kernerne. Hvis du har et parti mindre godt korn, så lad ikke det ødelægge dine produktionsresultater.
Kapacitet ca. 20 tons/timen. Der er intet Hokus Pokus over dette produkt, det er ganske enkelt (hårdt arbejde) en mekanisk fjernelse af uønskede stoffer. Prisen er mellem 6 - 12 kr./hkg. afhængig af mængde samt logistik ( se menuen "Prissætning silorens" øverst til venstre)Amerikanersilo. Lad os tømme og rense det sidste korn ud af siloen. Det sidste korn i siloen er oftest ikke egnet til salg eller opfodring uden en oprensning. Kapacitet  20 tons/timen.

Billedet nedenfor viser hvad der sker ved brug af omrørersnegl, skidt og kanel afblændes. Derfor kan det være nødvendigt at tømme siloen helt samt at rense kornet, for at være sikre på at det nederste korn er egnet til foder. Hvis siloen ikke tømmes hvert år, kan det nederste lag korn blive så kompakt at luftgennemstrømningen pludselig også blive en udfordring i ellers velfungerende silotyper.


En omrørersnegl i siloen blander kornet, men afblander skidtet! Det kan grisene i fleste tilfælde overleve, men kan de præstere ordentlig på sådan et foder?


Maltbyg kan vi give et kvalitetsløft før levering. Ved en rensning laver vi en mere ensartet vare, som kan sikre opfyldelse af kravene til protein, sortering, urenheder samt spireevne.
Gennem en oprensning før levering bliver det frarensede materiale på gården, små og knækkede kerner har også foderværdi. Vores kapacitet er ca. 30 tons/timen.

Rug kan sælges som foder eller brødkorn, begge steder kan meldrøjer være et problem. På tiden har vi ikke en løsning der kan frarense mere end 50 procent af meldrøjerne og dermed garantere kvaliteten. Men det er vores ambition at få lavet en renser som kan levere en langt højre frarensnings procent. Kontakt os gerne hvis du har problem med meldrøjer, vi vil gerne vide hvor udbredt problemmet er, og hvilke forventninger/behov i evt kan have!
Kontakt: Morten Nielsen på 5167 4238.